Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Tiếng Việt

1. Trong các từ: xắp xếp; xếp hàng; sáng sủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là:
2. Từ nào là từ chỉ hoạt động của sự vật trong câu sau: “Hoạ Mi hót rất hay.”
3. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác Hồ tập chạy ở bờ suối” trả lời cho câu hỏi nào?
4. Từ trái nghĩa với từ chăm chỉ là từ:
5. Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu: “Trong vườn, hoa mướp nở vàng tươi” là:
6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi "Ở đâu?" trong câu: “Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.” là:
7. Hót như......
Tên loài chim điền vào chỗ trống thích hợp là:
8. Cáo .....
Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:9. Từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ là:10. Em hiểu câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách” là thế nào?