Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Người làm đồ chơi

   1. Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng bột màu. 

   Ở ngoài phố, cái sào nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ ấy, trẻ con xúm lại. Các bạn ngắm đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà,... sắc màu sặc sỡ.

   Bác Nhân rất vui với công việc của mình. Mỗi chiều bán hàng về, bác lại kể cho chúng tôi nghe trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác như thế nào.

   2. Dạo này, hàng của bác Nhân bỗng ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa đã xuất hiện.

   Một hôm, bác Nhân bảo: bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ chơi nữa.

   Tôi suýt khóc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

- Bác đừng về. Bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu.

- Nhưng độ này chả mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.

- Cháu mua và sẽ rủ bạn cùng mua.

   Bác cảm động ôm lấy tôi.

   3. Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ấy, tôi đập con lợn đất, đếm được hơn mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ món tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua giúp đồ chơi của bác.

   Gặp bác chiều ấy, tôi thấy bác rất vui. Bác tặng tôi hai con giống, rồi kể: "Hôm nay, bác bán hết nhẵn hàng. Thì ra, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ thích đồ chơi của bác."

   Bác còn bảo: 

- Về quê, bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn thích thứ này hơn trẻ thành phố.

Theo XUÂN QUỲNH

Chú thích:

- Ế hàng: không bán được hàng.

- Hết nhẵn: không còn tí nào.

1. Bác Nhân làm nghề gì?
2. Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?
3. Vì sao hàng của bác Nhân bỗng ế?
4. Ý định của bác Nhân khi về quê là làm gì?
5. Vì sao trong buổi bán hàng cuối cùng, bác Nhân lại bán rất đắt hàng?
6. Cuối cùng, bác Nhân chọn làm nghề gì khi về quê?
7. Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ, nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng?