Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Tiếng chổi tre

Tiếng chổi tre

(trích)

Những đêm hè

Khi ve ve

Đã ngủ

Tôi lắng nghe

Trên đường Trần Phú

Tiếng chổi tre

Xao xác

Hàng me

Tiếng chổi tre

Đêm hè

Quét rác...

Những đêm đông

Khi cơn giông

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Chị lao công

Đêm đông

Quét rác...

Nhớ em nghe

Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối

Em nghe!

(TỐ HỮU)

Chú thích:

- Xao xác: từ gợi tả chuỗi tiếng động nhẹ phá vỡ cảnh yên tĩnh.

- Lao công: người làm các công việc vệ sinh, phục vụ,...

1. Tác giả miêu tả âm thanh, tiếng động gì?
2. Tác giả nghe tiếng chổi vào thời điểm nào?
3. Những câu thơ nào dưới đây ca ngợi chị lao công?
4.

Đoạn thơ sau có nội dung gì?

"Tiếng chổi tre

Chị quét

Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch lề

Đẹp lối"