Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Đi chợ

Đi chợ

Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn:

- Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé!

Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi bà:

- Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?

Bà phì cười:

- Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được.

Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về, hỏi:

- Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ?

( Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)

1. Bà sai cậu bé đi đâu?
2. Cậu bé đi chợ mua gì?
3. Bà nhờ cậu bé đi chợ và đưa cho cậu thứ gì?
4. Lần thứ nhất, tại sao gần đến chợ, cậu bé lại hớt hải chạy về?
5. Vì sao, bà phì cười khi nghe cậu hỏi?6. Lần thứ hai, cậu bé quay về hỏi bà điều gì?7. Em hãy thay bà trả lời cậu bé câu hỏi ở cuối chuyện?