Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi

1. Hãy chọn lời nói cảm ơn đúng khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa:
2. Hãy chọn lời nói cảm ơn đúng khi cô giáo cho em mượn quyển sách:
3. Em hãy chọn lời xin lỗi đúng khi lỡ giẫm vào chân bạn:
4. Em hãy chọn lời xin lỗi đúng khi mải chơi, quên làm việc mẹ dặn:
5. Em hãy chọn lời xin lỗi đúng khi mải đùa nghịch, va vào một cụ già:
6. Em hãy chọn lời cảm ơn đúng cho bức hình sau:
7. Chọn lời cảm ơn đúng khi bạn đã nhặt chiếc bút rơi giúp em:
8. Em sẽ chọn nói lời xin lỗi hay cảm ơn trong trường hợp sau: Em vô tình đánh rơi quyển sách của bạn


9. Em sẽ chọn nói lời xin lỗi hay cảm ơn trong trường hợp sau: Bạn cùng lớp cho em mượn cục tẩy


10. Em sẽ chọn nói lời xin lỗi hay cảm ơn trong trường hợp sau: Em làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm khi đá bóng


11. Em sẽ chọn nói lời xin lỗi hay cảm ơn trong trường hợp sau: Bạn giúp em làm bài tập về nhà


12. Em phải cảm ơn hay xin lỗi trong trường hợp sau: Cô giáo giúp em sửa lỗi chính tả trong vở ghi


13. Em phải cảm ơn hay xin lỗi trong các trường hợp sau: Em lỡ làm vỡ quả bóng bay của một em nhỏ.