Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Hai anh em

Hai anh em

   1. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng.

   2. Đêm hôm ấy, người em nghĩ: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần lúa của anh thì thật không công bằng". Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy đống lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

   3. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ: "Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của ta cũng bằng phần của chú ấy thì thật không công bằng." Thế rồi anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

   4. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau.

Cho đến một đêm, hai anh em đều ra đồng, rình xem vì sao có sự kì lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.

Phỏng theo LA-MÁC-TIN

(Lê Quang Đán dịch)

1. Câu chuyện Hai anh em kể về sự việc gì?
2. Sau vụ thu hoạch, người em đã nghĩ gì về anh?
3. Khi thấy thiệt thòi cho anh, người em đã làm gì?
4. Sau vụ thu hoạch, người anh đã nghĩ gì về em?
5. Người anh đã làm gì cho em?
6. Điều gì xảy ra vào sáng hôm sau khiến hai người ngạc nhiên?
7. Hai anh em đã làm gì để lý giải sự kỳ lạ đó?
8. Mỗi người cho thế nào là công bằng?
9. Việc cho rằng phần mình ít hơn phần người kia mới mới là công bằng chứng tỏ điều gì?
10. Nội dung câu chuyện Hai anh em là gì?