Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Chính tả: Phân biệt l/n

Chọn từ đúng chính tả