TOEFL Junior

TOEFL Junior là chương trình học tiếng Anh trực tuyến được MonKa thiết kế theo chuẩn của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ nhằm phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết dành riêng cho học sinh THCS.

Thông qua các bài luyện tập, học sinh còn được trải nghiệp bài thi TOEFL Junior một cách toàn diện và chính thống nhất.

Các bài ĐỌC với các chủ đề học thuật lẫn cuộc sống hàng ngày, không chỉ giúp các em phát triển từ vựng theo chủ điểm, mà còn học được các chủ điểm ngữ pháp cũng như bồi đắp kiến thức nền.

Các bài NGHE thường là các câu hội thoại giữa bạn bè trang lứa, giữa con và bố mẹ, giữa trò và thầy – rất gần gũi, quen thuộc với những cấu trúc các em có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Khác với các chương trình học thông thường, khóa học này tại MonKa đề cao tính tự chủ trong việc lên kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ học tập của học sinh. Học sinh, phụ Huynh và giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập qua hệ thống báo cáo điện tử.

Luyện thi TOEFL Junior Reading với các loại câu hỏi thường gặp trong bài thi như: tìm ý chính, mục đích, suy luận, tham khảo, nghĩa của từ và chi tiết. Đi kèm với đó là cách học và mẹo làm bài để đạt điểm cao nhất

Tìm ý chính

 • Luyện tập về tìm ý chính của đoạn văn
 • Luyện tập chung về tìm ý tổng hợp, chi tiết
 • Tìm ý chính trong email, bài báo và đoạn văn
 • Luyện tập tổng hợp về từ vựng, đại từ, ý chính và chi tiết
 • Luyện tập tổng hợp về từ vựng, đại từ, ý chính và chi tiết (tiếp)
 • Luyện tập tổng hợp về tu từ và ý tác giả
 • Luyện tập tổng hợp về tu từ và ý tác giả, suy luận
 • Tìm ý chính trong email
 • Tìm ý chính trong câu chuyện
 • Tìm ý chính trong đoạn văn
 • Tìm ý chính trong đoạn văn (tiếp)
 • Tìm ý chi tiết trong câu chuyện
 • Tìm ý chi tiết trong bài luận sinh viên
 • Tìm ý chi tiết trong đoạn văn (tiếp)
 • Tìm ý chi tiết trong đoạn văn về Leonardo Da Vinci
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong email
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn thông báo (tiếp)
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về từ vựng trong bài báo
 • Câu hỏi về từ vựng trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về từ vựng trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi từ vựng trong đoạn văn về chuột Mickey
 • Luyện tập chung về tìm ý tổng hợp, chi tiết, phủ định, suy luận
 • Luyện tập chung về tìm ý tổng hợp, chi tiết, phủ định, suy luận (tiếp)

Tìm ý chi tiết

 • Tìm ý chi tiết trong email
 • Tìm ý chi tiết trong bài báo
 • Tìm ý chi tiết trong đoạn văn
 • Tìm ý chi tiết trong đoạn văn (tiếp)
 • Tìm ý chi tiết trong thông báo
 • Tìm ý chi tiết trong email (tiếp)
 • Tìm ý chi tiết trong đoạn văn (tiếp)
 • Tìm ý chi tiết trong đoạn văn (tiếp)

Tìm nghĩa của từ

 • Tìm nghĩa của từ trong email
 • Tìm nghĩa của từ trong quảng cáo
 • Tìm nghĩa của từ trong đoạn văn
 • Tìm nghĩa của từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi từ vựng trong email
 • Câu hỏi về từ vựng trong bài báo (tiếp)
 • Câu hỏi về từ vựng trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về từ vựng trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về từ vựng trong đoạn văn (tiếp)

Tìm ý chi tiết phủ định

 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn thông báo
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong thư tín
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn văn
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn thông báo (tiếp)
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong câu chuyện
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi với chi tiết phủ định trong đoạn văn (tiếp)

Tìm ý của tác giả

 • Luyện tập chung về tìm ý của tác giả
 • Luyện tập tổng hợp về mục đích tác giả
 • Tìm ý tác giả trong bài báo
 • Tìm ý tác giả trong câu chuyện
 • Tìm ý tác giả trong đoạn văn
 • Tìm ý tác giả trong đoạn văn (tiếp)

Câu hỏi về suy luận

 • Câu hỏi về suy luận trong bài báo
 • Câu hỏi về suy luận trong bảng thông báo
 • Câu hỏi về suy luận trong đoạn văn
 • Câu hỏi về suy luận trong đoạn văn (tiếp)
 • Luyện tập chung về tìm ý tổng hợp, chi tiết, suy luận
 • Câu hỏi suy luận trong câu chuyện (tiếp)
 • Câu hỏi về suy luận trong bài báo (tiếp)
 • Câu hỏi suy luận trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi suy luận trong thư tín
 • Câu hỏi suy luận trong câu chuyện
 • Câu hỏi suy luận trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi suy luận trong đoạn văn (tiếp)

Đại từ

 • Câu hỏi về đại từ trong thư tín
 • Câu hỏi về đại từ trong bài báo
 • Câu hỏi về đại từ trong đoạn văn
 • Luyện tập với đại từ trong đoạn văn về Kim tự tháp
 • Câu hỏi về đại từ trong câu chuyện
 • Câu hỏi về đại từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về đại từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về đại từ trong thư tín (tiếp)
 • Câu hỏi về đại từ trong bài báo (tiếp)
 • Câu hỏi về đại từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi về đại từ trong đoạn văn (tiếp)

Câu hỏi tu từ

 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi cấu trúc tu từ trong đoạn văn
 • Luyện tập tổng hợp về từ vựng, mục đích tác giả, tu từ
 • Luyện tập tổng hợp về từ vựng, mục đích tác giả, tu từ (tiếp)
 • Câu hỏi tu từ trong email
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi tu từ trong thư tín
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (dễ)
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Câu hỏi tu từ trong đoạn văn (tiếp)
 • Luyện tập tổng hợp về từ vựng, mục đích tác giả, tu từ (tiếp)
 • Luyện tập tổng hợp về từ vựng, mục đích tác giả, tu từ (tiếp)

Đề thi thử

 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 1
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 2
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 3
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 4
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 5
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 6
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 7
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 8
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 9
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 10
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 11
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 12
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 13
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 14
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 15
 • Đề Thi Thử TOEFL Junior Reading Comprehension | Đề 16