TOEFL Junior

TOEFL Junior là chương trình học tiếng Anh trực tuyến được MonKa thiết kế theo chuẩn của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ nhằm phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết dành riêng cho học sinh THCS.

Thông qua các bài luyện tập, học sinh còn được trải nghiệp bài thi TOEFL Junior một cách toàn diện và chính thống nhất.

Các bài ĐỌC với các chủ đề học thuật lẫn cuộc sống hàng ngày, không chỉ giúp các em phát triển từ vựng theo chủ điểm, mà còn học được các chủ điểm ngữ pháp cũng như bồi đắp kiến thức nền.

Các bài NGHE thường là các câu hội thoại giữa bạn bè trang lứa, giữa con và bố mẹ, giữa trò và thầy – rất gần gũi, quen thuộc với những cấu trúc các em có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Khác với các chương trình học thông thường, khóa học này tại MonKa đề cao tính tự chủ trong việc lên kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ học tập của học sinh. Học sinh, phụ Huynh và giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập qua hệ thống báo cáo điện tử.

Tóm tắt cấu trúc ngữ pháp TOEFL Junior với cách dùng, công thức và bài tập minh họa. Đi kèm với đó là chiến lược và mẹo làm bài thi phần Listening comprehension, Language form and meaning và Reading comprehension

Ngữ pháp TOEFL Junior

 • Các thành phần của câu học thử
 • Quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ học thử
 • Động từ trong tiếng Anh học thử
 • Thì hiện tại đơn học thử
 • Thì quá khứ đơn (Simple Past) học thử
 • Tương lai đơn (Simple Future) học thử
 • Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) học thử
 • Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) học thử
 • Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) học thử
 • Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) học thử
 • Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) học thử
 • Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) học thử
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) học thử
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) học thử
 • Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous) học thử
 • Câu Bị Động (Passive Voice) học thử
 • Trợ động từ trong tiếng Anh học thử
 • Câu điều kiện học thử
 • V-ing: Danh động từ (Gerund) học thử
 • Phân từ trong tiếng Anh học thử

Chiến lược đọc hiểu

 • Câu hỏi về tìm ý chính học thử
 • Câu hỏi về tìm ý chi tiết
 • Câu hỏi về chi tiết phủ định
 • Các câu hỏi suy diễn
 • Câu hỏi về từ vựng
 • Câu hỏi về đại từ
 • Câu hỏi về mục đích tác giả
 • Câu hỏi về cấu trúc tu từ