TOEIC 990

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 990 điểm, dành cho những người đã thi đạt 700 điểm trở lên theo format mới năm 2019 với đầy đủ đáp án, giải thích chi tiết cho người tự học

Trong phần này bạn sẽ đọc các đoạn văn. Sau đó tìm một từ hoặc cụm từ còn thiếu trong mỗi câu. Dưới mỗi câu là bốn lựa chọn cho sẵn. Chọn các đáp án phù hợp nhất để hoàn thành đoạn văn

Ôn theo chủ đề

 • Luyện tập với các mẫu thông báo, email và bài báo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo, thư tín và bài viết
 • Luyện tập với các mẫu thông báo, thư tín và quảng cáo
 • Luyện tập với các bài báo, thông báo và quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu email, quảng cáo và tin tức
 • Luyện tập với các bài báo và thông báo
 • Luyện tập với các mẫu thư tín và chú ý
 • Luyện tập với các mẫu thư tín, bài báo và memo
 • Luyện tập với các mẫu lưu ý, email và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn email, memo và chú ý
 • Luyện tập với các đoạn memo, thư tín và lưu ý
 • Luyện tập với các đoạn memo, báo cáo và thư tín
 • Luyện tập với các mẫu email, quảng cáo và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn email, thư tín và memo
 • Luyện tập với các đoạn thông báo, memo và bài báo
 • Luyện tập với các đoạn memo, email và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn memo, thư tín và email
 • Luyện tập với các đoạn memo và bài báo
 • Luyện tập với các bài báo và mẫu thư tín
 • Luyện tập với các mẫu bản tin, thư tín và thông báo
 • Luyện tập với các mẫu thư tín và bài báo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo, thư tín và thông báo
 • Luyện tập với các lời chỉ dẫn, bảng tin và ghi chú
 • Luyện tập với các đoạn email, ghi chú và review
 • Luyện tập với các mẫu thư tín, quảng cáo và bảng tin
 • Luyện tập với các đoạn thông báo, tin tức và quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu thông báo, ghi chú và bảng tin
 • Luyện tập với các đoan thông báo, thư tín và email
 • Luyện tập với các đoạn thư tín, tin tức và ghi chú
 • Luyện tập với các đoạn ghi chú, thư tín và messages
 • Luyện tập với các bài báo, quảng cáo và email
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo và thông báo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo và bài báo
 • Luyện tập với các đoạn memorandum và thông báo
 • Luyện tập với các đoạn memo, thông báo và thư tín
 • Luyện tập với các mẫu báo cáo
 • Luyện tập với các mẫu memo, thư tín và thông báo
 • Luyện tập với các đoạn thông báo và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo, thư tín và thông báo
 • Luyện tập với các bài báo và quảng bá sự kiện cá nhân

Luyện tập chung

 • Luyện tập chiến lược: Bài 3
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 1
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 2
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 3
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 4
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 5
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 6
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 7
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part VI - Bài số 8
 • Luyện tập Part 6 - Bài 1
 • Luyện tập Part 6 - Bài 2
 • Luyện tập Part 6 - Bài 3
 • Luyện tập Part 6 - Bài 4
 • Luyện tập Part 6 - Bài 5
 • Luyện tập Part 6 - Bài 6
 • Luyện tập Part 6 - Bài 7
 • Luyện tập Part 6 - Bài 8
 • Luyện tập Part 6 - Bài 9
 • Luyện tập Part 6 - Bài 10
 • Luyện tập Part 6 - Bài 11
 • Luyện tập Part 6 - Bài 12
 • Luyện tập Part 6 - Bài 13
 • Luyện tập Part 6 - Bài 14
 • Luyện tập Part 6 - Bài 15