TOEIC 990

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 990 điểm, dành cho những người đã thi đạt 700 điểm trở lên theo format mới năm 2019 với đầy đủ đáp án, giải thích chi tiết cho người tự học

Bạn sẽ nghe một vài đoạn hội thoại giữa hai người. Sau đó sẽ phải trả lời ba câu hỏi về những gì họ nói trong mỗi đoạn hội thoại. Lựa chọn phương án đúng nhất đối với mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu làm bài. Đoạn hội thoại không được in ra và chỉ được nói một lần

Short Conversations

 • Where most likely is the conversation taking place?
 • Where are the speakers?
 • What is the woman complaining about?
 • What does the woman plan to do before having her dinner?
 • What does the man mention about his new job?
 • What does the woman request?
 • In which department does Ronda work?
 • Where are they going?
 • What kind of work was performed on the jeep?
 • What are they discussing?
 • What does the woman say she will do?
 • Why is the woman concerned?
 • What does the man want to know?
 • Who made the promotion decision?
 • How will the speakers find the new workers?
 • What did Jim recently do?
 • How will the man find the place he is looking for?
 • Where will the man staying during his trip?
 • Why is the meeting being postponed?
 • What will the man do at 2 o’clock?