TOEIC 990

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 990 điểm, dành cho những người đã thi đạt 700 điểm trở lên theo format mới năm 2019 với đầy đủ đáp án, giải thích chi tiết cho người tự học

Bạn sẽ nghe một câu hỏi hoặc câu nói và ba lựa chọn bằng tiếng Anh. Các câu hỏi và lựa chọn không được in ra trong đề thi và chỉ được nói một lần. Lựa chọn các phương án phù hợp nhất cho câu hỏi hoặc câu nói và chọn (A), (B) hoặc (C) ở trên phiếu làm bài

Question-Response

  • Who was that taking to Mr. Thompson?
  • Can you give me a hand moving the couch, please?
  • Couldn’t we just head over after work?
  • I wonder who is going to take on the next project, don’t you?
  • Did you have a hard time finding this place?
  • Don’t you feel a bit chilly with the air conditioner on?
  • Who will draft the letter?
  • Jenny’s got to mail this invoice to the head office, doesn’t she?
  • Where would you like to meet?