TOEFL Junior

TOEFL Junior là chương trình học tiếng Anh trực tuyến được MonKa thiết kế theo chuẩn của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ nhằm phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết dành riêng cho học sinh THCS.

Thông qua các bài luyện tập, học sinh còn được trải nghiệp bài thi TOEFL Junior một cách toàn diện và chính thống nhất.

Các bài ĐỌC với các chủ đề học thuật lẫn cuộc sống hàng ngày, không chỉ giúp các em phát triển từ vựng theo chủ điểm, mà còn học được các chủ điểm ngữ pháp cũng như bồi đắp kiến thức nền.

Các bài NGHE thường là các câu hội thoại giữa bạn bè trang lứa, giữa con và bố mẹ, giữa trò và thầy – rất gần gũi, quen thuộc với những cấu trúc các em có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Khác với các chương trình học thông thường, khóa học này tại MonKa đề cao tính tự chủ trong việc lên kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ học tập của học sinh. Học sinh, phụ Huynh và giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập qua hệ thống báo cáo điện tử.

The Listening Comprehension section tests your ability to listen for basic interpersonal, instructional and academic purposes

Short talks and conversations

 • Why does the teacher talk about the boy's grad?
 • What happened to the girl's smartphone?
 • What will the teacher probably do next?
 • What does the teacher say about the boy's essay?
 • What can be inferred about the boy?
 • What do the students imply about Ms. Reardon?
 • What is the girl going to do tomorrow morning?
 • What is probably true about the speakers?
 • What are the students going to do in the afternoon?

Longer talks and conversations

 • What are the speakers mainly discussing?
 • What can be in ferred about the girl?
 • What does the girl say about the volleyball team?
 • What does the girl say about her teacher?
 • What does the teacher say about the girl's paper?
 • What is the boy's role on the student newspaper?
 • Why does the girl mention Randy?
 • What is the principal explaining?
 • Why does the girl mention Mr. Jessie?