Toán, tiếng Việt, TA lớp 1-5

Image
Mẫu giáo

Mẫu giáo

Phân biệt bên trong và bên ngoài, đếm đồ vật, dài và ngắn, nhận biết chữ cái in hoa, thường. Nhận biết các hình cơ bản, tập đếm từ 1 đến 10

Lớp 1 (Cánh diều)

Lớp 1 (Cánh diều)

Chương trình toán và tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách giáo khoa Cánh diều. Đầy đủ video bài giảng và bài tập để bé tự học từ cơ bản tới nâng cao

Lớp 1 (Kết nối tri thức)

Lớp 1 (Kết nối tri thức)

Toán và tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức. Đầy đủ video bài giảng và bài tập từ cơ bản tới nâng cao

Lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Chương trình Toán và tiếng Việt theo bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo. Đầy đủ video bài giảng và bài tập từ cơ bản tới nâng cao

Lớp 2 (Cánh diều)

Lớp 2 (Cánh diều)

Cộng và trừ trong phạm vi 10, 100, bảng nhân, bảng chia, đọc thời gian, tập đọc, tập làm văn, đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Lớp 2 (Kết nối tri thức)

Lớp 2 (Kết nối tri thức)

Khóa học được biên soạn theo định hướng kết nối tri thức với cuộc sống, trong đó đảm bảo tính cơ bản, sáng tạo và thực tiễn

Lớp 2 (Chân trời sáng tạo)

Lớp 2 (Chân trời sáng tạo)

Gồm các môn Toán và tiếng Việt giúp các em tự tìm tòi, khám phá và học tập một cách sáng tạo theo năng lực của mình

Lớp 3 (Toán, TV, TA)

Lớp 3 (Toán, TV, TA)

Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000, số La Mã, tập đọc, chính tả, tập làm văn, tiếng Việt, đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Lớp 4 (Toán, TV, TA)

Lớp 4 (Toán, TV, TA)

Giúp con nắm chắc kiến thức trong SGK và nâng cao kiến thức các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 4 với hỗ trợ của các thầy cô trợ giảng 24/7

Lớp 5 (Toán, TV, TA)

Lớp 5 (Toán, TV, TA)

Giúp con nắm chắc kiến thức trong SGK và nâng cao kiến thức các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 5 với video bài giảng và bài tập có đáp án