Lớp 2 (Chân trời sáng tạo)

Toán lớp 2 (Chân trời sáng tạo) giúp các em tự tìm tòi, khám phá và học tập một cách sáng tạo theo năng lực của mình

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 • Ôn Tập Các Số Đến 100
 • Ước Lượng
 • Số Hạng - Tổng
 • Số Bị Trừ - Số Trừ - Hiệu
 • Nhiều Hơn Hay Ít Hơn Bao Nhiêu
 • Em làm được những gì
 • Điểm – Đoạn Thẳng
 • Tia Số. Số Liền Trước Số Liền Sau
 • Đề xi mét
 • Em làm được những gì

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20

 • Phép Cộng Có Tổng Bằng 10
 • 9 cộng với một số | 8 cộng với một số
 • 7 cộng với một số | 6 cộng với một số
 • Bảng Cộng
 • Bảng Cộng (tiết 2)
 • Đường Thẳng - Đường Cong
 • Đường gấp khúc
 • Ba điểm thẳng hàng

ÔN TẬP HỌC KỲ 1

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (có nhớ) TRONG PHẠM VI 100