Lớp 2 (Kết nối tri thức)

Toán lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) giúp các em không chỉ có được những kiến thức, kỹ năng học toán cơ bản ban đầu mà còn tìm thấy toán học trong cuộc sống hàng ngày

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

  • Bài 1: Ôn Tập Các Số Đến 100
  • Bài 2: Tia Số. Số Liền Trước Số Liền Sau
  • Bài 3: Các Thành Phần Của Phép Cộng Phép Trừ
  • Bài 4: Hơn Kém Nhau Bao Nhiêu
  • Bài 5: Ôn Tập Phép Cộng Phép Trừ Trong Phạm Vi 100
  • Bài 6: Luyện Tập Chung

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20

  • Bài 7: Phép Cộng (Qua 10) Trong Phạm Vi 20
  • Bài 7: Phép Cộng (Qua 10) Trong Phạm Vi 20 (trang 29-30)
  • Bài 7: Phép Cộng (Qua 10) Trong Phạm Vi 20 (trang 30-31)

LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (có nhớ) TRONG PHẠM VI 100

LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG

NGÀY-GIỜ, GIỜ-PHÚT, NGÀY-THÁNG

ÔN TẬP HỌC KỲ 1