Lớp 1 (Kết nối tri thức)

Ra mắt từ năm 2020, bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống được thiết kế mở, sinh động đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

Tập một: Ngoài các bài học ở Tuần mở đầu (giúp HS làm quen với môi trường và hoạt động học tập ở lớp 1) và Tuần ôn tập, 16 tuần còn lại có 80 bài, mỗi tuần có 5 bài, gồm cả bài Ôn tập và kể chuyện ở cuối tuần.

Tập hai: Có 8 bài lớn, mỗi bài được dạy học trong 2 tuần (24 tiết). Các bài lớn được thiết kế theo hệ thống chủ điểm. Với hệ thống chủ điểm có “độ phủ” rộng, Tiếng Việt 1 đáp ứng giáo dục HS những vấn đề có tầm quan trọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, như chủ quyền quốc gia, nhân quyền (quyền trẻ em), bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, …

Con sẽ được học:

 • Giúp con ôn lại bài cũ ở trường
 • Chuẩn bị trước bài hôm sau với video của cô giáo
 • Luyện tập với các bài tập cơ bản, sát SGK
 • Luyện tập với các bài Nâng cao có đáp án
 • Thoải mái ôn tập cho các bài thi Giữa kỳ, cuối kỳ
 • Được các thầy cô trợ giảng giúp đỡ trong quá trình học

Tiếng Việt 1 (Kết nối tri thức)

HỌC KỲ 1

 • Bài 1: A, a học thử
 • Bài 2: B b thanh huyền học thử
 • Bài 3: C c thanh sắc
 • Bài 4: E e, Ê ê
 • Bài 5: Ôn tập
 • Bài 6: O o
 • Bài 7: Ô ô
 • Bài 8: D Đ d đ
 • Bài 9: Ơ ơ
 • Bài 10: Ôn tập
 • Bài 11: I i K k
 • Bài 12: H h L l
 • Bài 13: Uu Ưư
 • Bài 14: Ch ch Kh kh
 • Bài 15: Ôn tâp và kể chuyện
 • Bài 16: M m N n
 • Bài 17: G g Gi gi
 • Bài 18: Gh gh Nh nh
 • Bài 19: Ng ng Ngh ngh
 • Bài 20 :Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 21: Rr Ss
 • Bài 22: T t Tr tr
 • Bài 23: Th th ia
 • Bài 24: ua ưa
 • Bài 25: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 26: Mm Nn
 • Bài 27: Vv Xx
 • Bài 28: Y y
 • Bài 29: Luyện Tập Chính Tả
 • Bài 30: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 31: an ăn ân
 • Bài 32: on ôn ơn
 • Bài 33: en ên in um
 • Bài 34: am ăm âm
 • BÀI 35: Ôn tập và kể chuyện: Gà nâu và vịt xám
 • Bài 36: om ôm ơm
 • Bài 37: em êm im um
 • Bài 38: ai ay ây
 • Bài 39: oi ôi ơi
 • Bài 40: Ôn tập kể chuyện
 • Bài 41: ui ưi
 • Bài 42 ao eo
 • Bài 43: au âu êu
 • Bài 44: iu ưu
 • Bài 45: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 46: ac ăc âc
 • Bài 47: oc ôc uc ưc
 • Bài 48 at ăt ât
 • Bài 49: ot ôt ơt
 • Bài 50: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 51: et êt it
 • Bài 52: ut, ưt
 • Bài 53: ap ăp âp
 • Bài 54: op ôp ơp
 • Bài 55: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 56: ep êp ip up
 • Bài 57: anh ênh inh
 • Bài 58: ach êch ich
 • Bài 59: ang ăng âng
 • Bài 60: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 61: ong ông ung ưng
 • Bài 62: iêc iên iêp
 • Bài 63: iêng iêm yên
 • Bài 64: iêt iêu yêu
 • Bài 65: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 66: uôi uôm
 • Bài 67: uôc uôt
 • Bài 68: uôn uông
 • Bài 69: ươi ươu
 • Bài 70: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 71: ước ướt
 • Bài 72: ươm ướp
 • Bài 73: ươn ương
 • Bài 74: oa oe
 • Bài 75: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 76: oan oằn oat oằt
 • Bài 77: oai uê uy
 • Bài 78: uân uât
 • Bài 79: uyên uyêt
 • Bài 80: Kể chuyện Cặp sừng và đôi chân
 • Bài 81: Ôn tập
 • Bài 82: Ôn tập
 • Bài 83: Ôn tập

TÔI VÀ CÁC BẠN

 • Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 học thử
 • Bài 2: Đôi tai xấu xí
 • Bài 3: Bạn của gió
 • Bài 4: Giải thưởng tình bạn
 • Bài 5: Sinh nhật của voi con
 • Bài 6: Ôn tập

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

 • Bài 1: Nụ hôn trên bàn tay
 • Bài 2: Làm anh
 • Bài 3: Cả nhà đi chơi núi
 • Bài 4: Quạt cho bà ngủ
 • Bài 5: Bữa cơm gia đình
 • Bài 6: Ngôi nhà
 • Ôn tập chủ đề Mái ấm gia đình

MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

 • Bài 1: Tôi đi học (phần 1)
 • Bài 1: Tôi đi học (phần 2)
 • Bài 2: Đi học
 • Bài 3: Hoa yêu thương (phần 1)
 • Bài 3: Hoa yêu thương (phần 2)
 • Bài 4: Cây bàng và lớp học
 • Bài 5: Bác trống trường (phần 1)
 • Bài 5: Bác trống trường (phần 2)
 • Bài 6: Giờ ra chơi
 • Ôn tập chủ đề Mái trường mến yêu

ĐIỀU EM CẦN BIẾT

 • Bài 1: Rửa tay trước khi ăn
 • Bài 1: Rửa tay trước khi ăn (Phần 2)
 • Bài 2: Lời chào
 • Bài 3: Khi mẹ vắng nhà
 • Bài 3: Khi mẹ vắng nhà (phần 2)
 • Bài 4: Nếu không may bị lạc (phần 1)
 • Bài 4: Nếu không may bị lạc (phần 2)
 • Bài 5: Đèn giao thông

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

 • Bài 1: Kiến và chim bồ câu
 • Bài 2: Câu chuyện của rễ
 • Bài 3: Câu hỏi của sói (Phần1)
 • Bài 3: Câu hỏi của sói (Phần 2)
 • Bài 4: Chú bé chăn cừu Phần 1
 • Bài 4: Chú bé chăn cừu Phần 2
 • Bài 5: Tiếng vọng của núi
 • Ôn tập chủ đề Bài học từ cuộc sống

THIÊN NHIÊN KỲ THÚ

 • Bài 1: Loài chim của biển cả (tiết 1, 2)
 • Bài 1: Loài chim của biển cả (tiết 3 4)
 • Bài 2: Bảy sắc cầu vồng
 • Bài 3: Chúa tể của rừng xanh (tiết 1, 2)
 • Bài 3: Chúa tể của rừng xanh (tiết 3, 4)
 • Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (tiết 1, 2)
 • Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (tiết 3, 4)
 • Bài 5: Cây liễu dẻo dai (tiết 1, 2)
 • Bài 5: Cây liễu dẻo dai (tiết 3, 4)
 • Ôn tập chủ đề thiên nhiên kì thú

THẾ GIỚI TRONG MẮT EM

 • Bài 1: Tia nắng đi đâu
 • Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng
 • Bài 3: Ngày mới bắt đầu ( Tiết 1+2)
 • Bài 3: Ngày mới bắt đầu (Tiết 3 + 4)
 • Bài 4: Hỏi mẹ
 • Bài 5: Những cánh cò (phần 1)
 • Bài 5: Những cánh cò (phần 2)
 • Bài 6: Buổi trưa hè
 • Bài 7: Hoa Phượng
 • Ôn tập: Thế giới trong mắt em

ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

 • Bài 1: Cậu bé thông minh
 • Bài 2: Lính cứu hỏa (tiết 1, 2)
 • Bài 2: Lính cứu hỏa (tiết 3, 4)

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ