Toán, tiếng Việt, TA lớp 1-5

Image
Mẫu giáo

Mẫu giáo

Phân biệt bên trong và bên ngoài, đếm đồ vật, dài và ngắn, nhận biết chữ cái in hoa, thường. Nhận biết các hình cơ bản, tập đếm từ 1 đến 10

Lớp 1 (Cánh diều)

Lớp 1 (Cánh diều)

Chương trình toán và tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách giáo khoa Cánh diều. Đầy đủ video bài giảng và bài tập để bé tự học từ cơ bản tới nâng cao

Lớp 1 (Kết nối tri thức)

Lớp 1 (Kết nối tri thức)

Toán và tiếng Việt lớp 1 theo bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức. Đầy đủ video bài giảng và bài tập từ cơ bản tới nâng cao

Lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Chương trình Toán và tiếng Việt theo bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo. Đầy đủ video bài giảng và bài tập từ cơ bản tới nâng cao

Lớp 2

Lớp 2

Cộng và trừ trong phạm vi 10, 100, bảng nhân, bảng chia, đọc thời gian, tập đọc, tập làm văn, đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Lớp 3

Lớp 3

Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000, số La Mã, tập đọc, chính tả, tập làm văn, tiếng Việt, đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Lớp 4

Lớp 4

Số tự nhiên, phân số, phép tính tới lớp triệu, tập đọc, tập làm văn theo các chủ đề

Lớp 5

Lớp 5

Đầy đủ video bài giảng và bài tập 3 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh cho học sinh lớp 5