TOEIC 550

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 450-550 điểm theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích, phù hợp cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường

Bạn sẽ nghe một vài đoạn thông báo do một người nói. Sau đó sẽ phải trả lời ba câu hỏi về những gì đã nói trong mỗi đoạn thông báo. Lựa chọn phương án phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời. Các đoạn thông báo sẽ không được in ra và chỉ được nói một lần

Short Talks

 • Who is the intended audience? học thử
 • Where is this talk probably taking place?
 • What is the main purpose of this report?
 • Where is this advertisement probably being broadcast?
 • Who is the message for?
 • Who is the intended audience?
 • Who is most likely listening to the talk?
 • Who is the intended audience?
 • A company president gives a speech at a corporate event
 • A company executive announces plans to save money without lay offs
 • Introducing a keynote speaker of business evening event
 • Reporting traffic problems
 • Giving instructions on time cards
 • A voice mail message on theatre info
 • A weather forecast for a coast region
 • What is being announced?
 • New work schedule
 • How do we attract and retain customers?
 • A chef is giving a cooking presentation
 • Where is this introduction most likely taking place?