TOEIC 550

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 450-550 điểm theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích, phù hợp cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường

Bạn sẽ nghe một vài đoạn hội thoại giữa hai người. Sau đó sẽ phải trả lời ba câu hỏi về những gì họ nói trong mỗi đoạn hội thoại. Lựa chọn phương án đúng nhất đối với mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu làm bài. Đoạn hội thoại không được in ra và chỉ được nói một lần

Short Conversations

 • Two colleagues talk about their current projects học thử
 • What are the speakers doing?
 • Who most likely are the speakers?
 • What does the man want to do?
 • Who are the speakers talking about?
 • Where is the conversation most likely taking place?
 • Who most likely are the speakers?
 • Where is this conversation most likely taking place?
 • What does the woman want?
 • What position does the woman hold?
 • What project is the man working on?
 • Who most likely are the speakers?
 • Who are the speakers talking about?
 • Who are the speakers talking about?
 • Why is Willie being transferred to Singapore?
 • What are the speakers mainly discussing?
 • Where is this discussion probably taking place?
 • Who most likely are the speakers?
 • What are the speakers discussing?
 • Who are the speakers mainly discussing?