Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế bắt buộc dành cho các em học sinh bậc tiểu học.

Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters hướng tới: thí sinh từ 4 - 7 tuổi (dành cho học sinh mẫu giáo tới lớp 1).

Con sẽ được học:

 • Hiểu và sử dụng các câu giao tiếp đơn giản.
 • Hiểu các chỉ dẫn cơ bản.
 • Ôn lại các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Starters
 • Tự xác định điểm trước khi đi thi thật
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Starters

Hướng dẫn và bài mẫu luyện thi nói Cambridge Starters

Một số đề thi mẫu

 • Giới thiệu các bước trong bài thi nói
 • Bài mẫu số 1
 • Bài mẫu số 2 (video) học thử
 • Pre A1 Starters speaking test – Paolo
 • Pre A1 Starters speaking test – Rebecca
 • Cambridge English YLE Starters Speaking Exam
 • Pre A1 Starters speaking test – Tommaso
 • Cambridge Starters Speaking Test