Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế bắt buộc dành cho các em học sinh bậc tiểu học.

Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters hướng tới: thí sinh từ 4 - 7 tuổi (dành cho học sinh mẫu giáo tới lớp 1).

Con sẽ được học:

 • Hiểu và sử dụng các câu giao tiếp đơn giản.
 • Hiểu các chỉ dẫn cơ bản.
 • Ôn lại các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Starters
 • Tự xác định điểm trước khi đi thi thật
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Starters

Đầy đủ các phần trong bài thi Starters Reading & Writing. Các đề thi và bài tập đều có đáp án và giải thích chi tiết cho bé tự học

Tick and Cross

 • Đồ vật học thử
 • Các con vật
 • Bộ phận cơ thể
 • Quần áo
 • Màu sắc
 • Đồ ăn uống
 • Trường học
 • Địa điểm và hướng
 • Thể thao, sở thích
 • Luyện tập tổng hợp - Đề số 1
 • Luyện tập tổng hợp - Đề số 2
 • Luyện tập tổng hợp - Đề số 3

Write yes or no

 • The boy is fishing học thử
 • The boy is sitting at the table
 • The boy is sitting in an armchair
 • The mouse is under the chair
 • In a party
 • At the sea
 • The frogs
 • Street
 • In the garden
 • Rabbits
 • Four of the children are wearing hats
 • The boy is ridding on his bike
 • There are two birds under the tree
 • One of the children is wearing jeans
 • The woman is wearing a brown skirt

Write the words

 • Các loại rau học thử
 • Các loại quả
 • Côn trùng
 • Phương tiện giao thông
 • Động vật
 • Bộ phận cơ thể
 • Quần áo
 • Màu sắc
 • Gia đình, bạn bè
 • Đồ ăn uống
 • Đồ vật
 • Các số từ 1 đến 20
 • Trường học
 • Thể thao, sở thích
 • Luyện tập tổng hợp | Đề 1

Choose a word from the box

 • An apple
 • Television học thử
 • A horse
 • A baby
 • A doll
 • A cat
 • A desk
 • A phone
 • A school
 • A horse
 • A classroom
 • A tiger
 • A computer
 • A computer
 • A desk

Write one-word answers

 • What is the boy playing with? học thử
 • What colour is the girl's hair
 • What is the duck doing?
 • What colour are the girls' dresses?
 • What are the children playing with?
 • What's the boy ridding?
 • Which room is Sue in?
 • Where are the clothes?
 • What drink has he got?
 • What's the man playing?
 • How many boys are there?
 • What's the dog standing on?
 • On a train
 • What is the woman cleaning?

Reading Comprehension

 • That is Jenny học thử
 • I see a chef
 • Went to the hospital
 • I see my friends
 • Skating
 • Rachel
 • I have a friend
 • Jason
 • Olivia
 • Larry
 • Forest ranger
 • Flowers
 • Maria
 • To the farm
 • A shipwreck
 • The girl and her horse
 • Mat the dog
 • Max the cat
 • The Cow
 • The Owl
 • The Ladybug
 • Bugs in the Jar
 • Three Little Kittens
 • My Pet Hen
 • Matt’s Bike
 • School
 • Jan’s Pumpkin
 • Sledding
 • My Pet Dog
 • Playing in the Snow
 • Reading
 • At the farm
 • Playing Soccer
 • Drawing
 • Apple Picking