Bài mẫu số 2 (video)

Hãy đọc và xem video dưới đây để biết bài thi Starters Speaking thực tế sẽ như thế nào.

Phần 1. Trong phần này, thí sinh sẽ phải chỉ vào một số phần trong bức tranh. Thí sinh sẽ chỉ vào người đàn ông và cái cây. Thí sinh sẽ mất một lúc để tìm ra cái cây. Trong lúc đó giám khảo sẽ chờ và nhắc lại câu hỏi "Where are the trees?". Việc dành một chút thời gian để tìm câu trả lời của giám khảo là rất tốt.

Phần 2. Trong phần này, thí sinh sẽ đặt 3 bức ảnh thẻ vào một bức tranh lớn. Thí sinh Penelope cho thấy rằng bạn ấy hiểu các từ trong các bức ảnh là "flower", "dress", "radio" và đặt chúng đúng vị trí trên bức tranh lớn.

Phần 3. Trong phần này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi về bức tranh lớn, bằng cách sử dụng chỉ một hoặc hai từ. Penelope cho thấy bạn ấy biết các từ "duck" và các màu "brown", "yellow". Bạn ấy cũng có thể nói rằng con chó đang bơi (swimming). Điều này là rất tốt vì bạn ấy hiểu và diễn đạt được về bức tranh. Đừng lo lắng nếu bạn không biết một từ nào đó, giám khảo sẽ trợ giúp bạn.

Phần 4. Trong phần này, thí sinh sẽ trả lời 3 hoặc 4 câu hỏi về các tấm thẻ ảnh nhỏ. Đầu tiên, thí sinh Penelope trả lời câu hỏi về chips (Do you like chips? và What do you eat for lunch?). Bạn ấy trả lời rất tốt. Sau đó bạn ấy trả lời các câu hỏi về xe bus. Bạn ấy dùng từ "car" chứ không phải từ "bus". Nhưng sau đó bạn ấy trả lời đúng khi giám khảo hỏi: "Is it a bus?". Bạn ấy không trả lời được câu hỏi "What colour are buses in Luxembourg?" bởi vì bạn ấy không biết, tuy nhiên đây không phải là vấn đề, bởi vì bạn ấy trả lời câu hỏi "What colour is this bus?" một cách chính xác (green). Giám thị hỏi về Luxembourg bởi vì biết rằng Penelope sống ở Luxembourg.

Phần 5. Trong phần này, thí sinh trả lời 3 câu hỏi về bản thân. Penelope mất một lúc để nghĩ câu trả lời trong phần này, và giám khảo cho phép bạn ấy làm điều đó, sau đó lặp lại câu hỏi "How old are you?". Sau đó giám thị lại hỏi "Are you nine?" sau đó Penelope có thể trả lời câu hỏi này. Điều này không sao hết.

Penelope lúc đầu không trả lời đúng câu hỏi thứ hai "Who do you play with at school". Bạn ấy trả lời là Tennis. Nhưng sau đó bạn ấy trả lời chính xác khi giám khảo hỏi "Do you play with your friend?" (Trả lời Yes). Điều này cũng không sao hết, bởi Penelope trả lời rất tốt ở các phần khác của bài thi.

Ghi nhớ:

  • Luôn nói "Hello" và "Goodbye" với giám khảo ở đầu và cuối buổi thi
  • Đừng lo lắng nếu mình không hiểu thứ gì đó. Chỉ cần nói: "Sorry, I don't understand". Giám khảo sẽ hỏi câu hỏi một lần nữa hoặc nói câu trả lời.
  • Sẵn sàng trả lời các câu hỏi về bản thân cho phần 4 và phần 5 như "How old are you?", "Is your house big or small?", "What's your favourite color?"

MonKa chúc các học vui vẻ và thi thật tốt!