Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế bắt buộc dành cho các em học sinh bậc tiểu học.

Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters hướng tới: thí sinh từ 4 - 7 tuổi (dành cho học sinh mẫu giáo tới lớp 1).

Con sẽ được học:

 • Hiểu và sử dụng các câu giao tiếp đơn giản.
 • Hiểu các chỉ dẫn cơ bản.
 • Ôn lại các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Starters
 • Tự xác định điểm trước khi đi thi thật
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Starters

Video bài giảng độc quyền của các chuyên gia tại MonKa sẽ giúp bé tự học các chủ đề trong khóa Starters một cách hứng thú với lối dạy sinh động và giải thích kỹ lưỡng

Bài giảng

 • Chào hỏi và các câu giao tiếp cơ bản hàng ngày học thử
 • Đại từ nhân xưng & tính từ sở hữu học thử
 • Đại từ chỉ định This, That, These, Those học thử
 • Câu hỏi What's this?/ What are these? & What's that?/ What are those?
 • Các câu hỏi với từ hỏi What, Who, How...
 • Cấu trúc There is ... & There are ...
 • Ôn tập lại các bài đã học
 • Hiện tại đơn to be - Phần 1
 • Hiện tại đơn to be - Phần 2
 • Giới từ chỉ nơi chốn: In, on, under, next to, behind, between, in front of
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Động từ khiếm khuyến 'can' và 'can not (can't)'
 • Have got/Has got
 • Ôn tập lại các bài đã học
 • Thì hiện tại tiếp diễn (tiếp)
 • Hiện tại đơn (I like/I don't like)
 • Hiện tại đơn (he goes/he doesn't goes)
 • Hiện tại đơn (like + Ving)
 • Các động từ chỉ hành động và cấu trúc: Hãy cùng làm gì nhé
 • Kiểm tra cuối học phần Starters

Từ vựng

 • My body
 • At the zoo
 • At the clothes shop
 • My friend's birthday
 • My favourite food
 • At home
 • At school
 • At the beach
 • My street