TOEFL Primary

Khóa học TOEFL của MonKa được thiết kế để trang bị cho các con những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể chinh phục bài thi TOEFL Primary Step 1, Step 2.

Các con sẽ có thể hệ thống các kiến thức mình đã học một cách tốt nhất và dễ dàng nhất cho việc ôn tập sau này.

Và thực hành làm rất nhiều bài luyện tập và đề thi thử TOEFL Primary Step 1, Step 2. Rèn luyện các kỹ năng làm bài thi như nhận dạng câu hỏi, phân bổ thời gian, định vị thông tin nhanh chóng.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Kỹ năng Đọc – Lối suy nghĩ học thuật: Học từ vựng mới và tập trung vào những thông tin chính.
 • Kỹ năng Nghe – Học cách chặn tiếng ồn: Lọc ra những thông tin bổ sung và tập trung vào những gì quan trọng
 • Am hiểu được các câu phức tạp hơn và các chủ đề từ vựng ít quen thuộc hơn
 • Tìm kiếm và diễn dịch được thông tin
 • Nắm bắt được trình tự của các chỉ dẫn
 • Hiểu được câu chuyện dài khoảng 250 từ và văn bản học thuật
 • Định vị và kết nối được thông tin trong toàn bộ một văn bản
 • Suy luận và rút ra kết luận

Tóm tắt cấu trúc ngữ pháp TOEFL Primary với cách dùng, công thức và bài tập minh họa. Đi kèm với đó là chiến lược và mẹo làm bài thi

Từ vựng Step 1

 • Từ vựng về gia đình học thử
 • Từ vựng về vẻ bề ngoài học thử
 • Từ vựng về thư viện
 • Từ vựng về trường học
 • Từ vựng về đồ dùng học tập
 • Từ vựng về rau củ quả
 • Từ vựng về nghề nghiệp
 • Từ vựng về tính cách
 • Từ vựng về siêu thị
 • Từ vựng về quần áo
 • Từ vựng về đồ bếp
 • Từ vựng về sở thích

Từ vựng Step 2

 • Chủ đề tình bạn học thử
 • Chủ đề cộng đồng học thử
 • Chủ đề nhà cửa
 • Chủ đề ngân hàng
 • Chủ đề ăn uống
 • Chủ đề công cụ, dụng cụ
 • Chủ đề nghề nghiệp
 • Chủ đề lịch sử
 • Chủ đề du lịch
 • Chủ đề sân bay
 • Chủ đề động vật
 • Chủ đề thời tiết

Ngữ pháp Step 1

 • Danh từ số ít học thử
 • Danh từ số nhiều học thử
 • Đại từ
 • Giới từ
 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì tương lai
 • Tính từ và trạng từ
 • So sánh hơn
 • So sánh nhất

Ngữ pháp Step 2

 • Động từ to be học thử
 • a/an và the học thử
 • Some và any
 • Các từ dùng để đếm
 • May và Might
 • Too many, too much và very
 • Can và Could
 • Should, have to và must
 • Cách tạo câu | Phần 1
 • Cách tạo câu | Phần 2
 • Cách tạo câu | Phần 3
 • Cách tạo câu | Phần 4