TOEFL Primary

Khóa học TOEFL của MonKa được thiết kế để trang bị cho các con những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể chinh phục bài thi TOEFL Primary Step 1, Step 2.

Các con sẽ có thể hệ thống các kiến thức mình đã học một cách tốt nhất và dễ dàng nhất cho việc ôn tập sau này.

Và thực hành làm rất nhiều bài luyện tập và đề thi thử TOEFL Primary Step 1, Step 2. Rèn luyện các kỹ năng làm bài thi như nhận dạng câu hỏi, phân bổ thời gian, định vị thông tin nhanh chóng.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Kỹ năng Đọc – Lối suy nghĩ học thuật: Học từ vựng mới và tập trung vào những thông tin chính.
 • Kỹ năng Nghe – Học cách chặn tiếng ồn: Lọc ra những thông tin bổ sung và tập trung vào những gì quan trọng
 • Am hiểu được các câu phức tạp hơn và các chủ đề từ vựng ít quen thuộc hơn
 • Tìm kiếm và diễn dịch được thông tin
 • Nắm bắt được trình tự của các chỉ dẫn
 • Hiểu được câu chuyện dài khoảng 250 từ và văn bản học thuật
 • Định vị và kết nối được thông tin trong toàn bộ một văn bản
 • Suy luận và rút ra kết luận

The Reading and Writing paper has six sections and 40 questions in total. Each part begins with one or two examples. Children must spell their answers correctly in all parts of the test

Word Family 1

 • Sail Away!
 • The Big Race
 • Quack! Quack!
 • A Train to Grandpa's House
 • Birthday Cake
 • A Cape for Dale
 • A Fall Day
 • I Am Sam
 • It's a Shame
 • In The Van
 • A Grand Day
 • A Trip to the Bank
 • Snap and Clap
 • Crash!
 • A Flat Hat!
 • A Date to Skate
 • Brave Dave / ave as in cave
 • A Fawn on the Lawn / 'aw as in saw; awn as in dawn'
 • A Fun Day! / 'ay as in day'
 • Grandpa’s Treat / 'eat as in seat'
 • Three Lost Sheep / 'eep as in jeep'
 • In the Well / 'ell as in well'
 • A Letter From Ben / 'en as in pen'
 • The Best Nest / 'est as in nest'
 • At the Vet / 'et as in pet'

Word Family 2

 • Rice Is Nice! / 'ice as in nice'
 • A Sick Day / 'ick as in kick'
 • Slide Down! / 'ide as in ride'
 • The Night Sky / 'ight as in night'
 • A Pile of Leaves / 'ile as in smile; ime as in dime'
 • Jack and Jill / 'ill as in hill'
 • Can Tim Swim? / 'im as in swim'
 • Twin Skaters / 'in as in win'
 • Let’s Dine! / 'ine as in nine'
 • Spring / 'ing as in sing'
 • Did It Shrink? / 'ink as in sink'
 • A Trip to China / 'ip as in ship'
 • My Cat Kit / 'it as in sit'
 • Tick-Tock / 'ock as in clock'
 • A Frog in a Log / 'og as in log'
 • Smoke and Fire / 'oke as in broke'
 • Hop to It! / 'op as in mop'
 • Down the Slope / 'ope as in rope'
 • A Store for Hats / 'or as in for; ore as in more'
 • Do Not Go! / 'ot as in hot'
 • A Parade Comes to Town / 'own as in town'
 • Good Luck! / 'uck as in duck'
 • Snug as a Bug / 'ug as in rug'
 • Jump Over! / 'ump as in jump'
 • Run Away! / 'un as in fun; unk as in trunk'