Trang chủ / Lớp 1 (Kết nối tri thức) /

l, h (lê, hè)

Xem tranh và chọn đáp án đúngQuả _ê


h