Trang chủ / Lớp 1 (Kết nối tri thức) /

s, r (sẻ, rễ)

Gạch chân các từ có chứa âm "s"

ra rả, su su, xào bí, bó mạ, chữ số, rổ cá, lá sả, cá rô, vỏ sò, cá mè, cá cờ