Pre A1 Starters

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters là chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế bắt buộc dành cho các em học sinh bậc tiểu học.

Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Starters hướng tới: thí sinh từ 4 - 7 tuổi (dành cho học sinh mẫu giáo tới lớp 1).

Con sẽ được học:

 • Hiểu và sử dụng các câu giao tiếp đơn giản.
 • Hiểu các chỉ dẫn cơ bản.
 • Ôn lại các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Starters
 • Tự xác định điểm trước khi đi thi thật
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Starters

Bộ đề thi Starters phần Listening với các bài luyện tập giống hệt đề thi thật. MonKa.Vn đảm bảo bạn sẽ tăng điểm tuyệt đối với các kiến thức phủ toàn bộ phần thi này

Listen and write a name or a number

 • Kim
 • Sam's class học thử
 • Nick
 • May
 • What's the name of Kim's father?
 • Lucy
 • Monster
 • Tom
 • Alex
 • Anna
 • Where does May live?
 • Where does Nick live?
 • How many planes has Tom got?
 • Pat
 • How many monsters does May have?
 • What's the name of Bill's toy monkey?
 • Kim

Listen and tick the box

 • Where are the onions?
 • What's Tom playing? học thử
 • What's Tom doing?
 • What's Sue doing?
 • What's the baby doing?
 • Which is May?
 • What's Ann doing?
 • Which boy is John?
 • Which boy is Sam?
 • Tom's favourite animal
 • Who is Ben's teacher?
 • What is Sam drawing?
 • Which is Nick's favourite sport?
 • What can Nick have?
 • What does Bill want for lunch?
 • Which is Sue's toy?
 • What's mum cleaning?

Listen and colour

 • Bird
 • Flower học thử
 • Fish
 • The ball
 • Party
 • Flower and bird
 • In a room
 • In the kitchen
 • Playing
 • Banana
 • Kite
 • Helicopter
 • T-shirt
 • Flowers in living room
 • The lizard
 • The fish
 • The frog family in the park