A2 Flyers

Flyers là cấp độ cao nhất trong kỳ thi Cambridge YLE, thuộc trình độ A2 theo Khung trình độ chung Châu Âu (CEFR)

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Flyers hướng tới: thí sinh từ 11 - 12 tuổi (dành cho học sinh lớp 5,6).

Thành tích của mỗi thí sinh được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên (Logo của Cambridge) được in trên chứng chỉ với số lượng tối đa mỗi bạn nhỏ nhận được là 5 hình cho mỗi kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.
Như vậy, những thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ được 15 khiên. Tuy không có quy định về số điểm đạt và không đạt, mức điểm trung bình được xem là “đỗ” hiện nay là tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không được dưới 2 khiên.

Con sẽ được học:

 • Giao tiếp trong các hình huống quen thuộc và tương tác với người nói tiếng Anh chậm, rõ ràng.
 • Hiểu tiếng Anh viết đơn giản, những thông báo ngắn và những chỉ dẫn bằng lời.
 • Viết ghi chú ngắn, đơn giản, sử dụng cách diễn đạt và cụm từ cơ bản.
 • Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn...
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Flyers

Video bài giảng độc quyền của các chuyên gia tại MonKa® sẽ giúp bé tự học các chủ đề trong khóa Flyers một cách hứng thú với lối dạy sinh động và giải thích kỹ lưỡng

Bài giảng

 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn học thử
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì tương lai đơn
 • Thì tương lai gần
 • Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)
 • Đại từ quan hệ (relative pronouns)
 • Cấu trúc Would like
 • Câu hỏi đuôi (Tag question)
 • Giới từ
 • Cấu trúc
 • Trạng từ (adverbs)
 • Thì hiện tại hoàn thành (present perfect)
 • Từ chỉ số lượng
 • Mạo từ (a/an), đại từ chỉ định (this/that/these/those), cấu trúc kind of
 • Cấu trúc have got/has got
 • Kỹ năng nghe khi học và thi Flyers
 • Kỹ năng nói khi học và thi Flyers
 • Kỹ năng đọc & viết khi học và thi Flyers

Bài thi mẫu

 • Flyers Speaking Test - Jacopo
 • Flyers Speaking Test - Michaela
 • Cambridge English Flyers (YLE) Speaking Test
 • Flyer Speaking Test 2020 Format
 • Flyers Speaking Test Part 1
 • Flyers Speaking Test - Collins