Lớp 2 (Kết nối tri thức)

Tiếng Việt lớp 2 (Kết nối tri thức) sẽ giúp các em cảm nhận học tiếng Việt thật là vui. Những bài học trong sách giáo khoa mang lại cho các em nhiều hiểu biết và trải nghiệm phong phú về cuộc sống con người và thế giới thiên nhiên.

EM LỚN LÊN TỪNG NGÀY

 • Bài 1: Tập đọc Tôi là học sinh lớp 2
 • Bài 1: Tập viết Chữ hoa A | Trang 19
 • Bài 1: Nói và nghe Những ngày hè của em | Trang 12
 • Bài 2: Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?
 • Bài 2: Viết Ngày hôm qua đâu rồi? (Trang 15)
 • Bài 2: Từ chỉ sự vật, hoạt động Câu giới thiệu
 • Bài 2: Tập làm văn Viết đoạn văn giới thiệu bản thân
 • Bài 2: Đọc mở rộng
 • Bài 3: Tập đọc Niềm vui của Bi và Bống
 • Bài 3: Tập viêt Chữ hoa Ă, Â Trang 19
 • Bài 3: Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bống
 • Bài 4: Tập đọc làm việc thật là vui
 • Bài 4: Nghe viết: Làm việc thật là vui
 • Bài 4: Luyện tập Làm việc thật là vui (Trang 22)
 • Bài 5: Em có xinh không? Trang 24
 • Bài 6 Một giờ học Tiết 1, 2 | Trang 27
 • Bài 6: Một giờ học ( tiết 3 trang 28)
 • Bài 6: Một giờ học tiết 4, 5, 6 trang 29
 • Bài 7 Cây xấu hổ Trang 31
 • Bài 8: Cầu thủ dự bị
 • Bài 8: Cầu thủ dự bị tiết 3| Trang 36
 • Bài 8: Cầu thủ dự bị tiết 4,5,6| Trang 36
 • Bài 9 Cô giáo lớp em| Trang 40

ĐI HỌC VUI SAO

 • Bài 10: Tập Đọc Thời khoá biểu | Trang 43
 • Viết Thời khoá biểu Trang 45
 • Tiết 4,5,6: Luyện tập| Trang 46, 47
 • Bài 11: Cái trống trường em - Trang 48 - 50
 • Bài 12: Danh sách học sinh trang 51
 • Viết: Cái trống trường em Trang 52
 • Bài 1:2 Danh sách học sinh| Trang 53, 54
 • Bài 13: Yêu lắm trường ơi! Trang 55- 57
 • Bài 14: Em học vẽ | Tiết 1 + 2 Trang 58
 • Viết: Em học vẽ| Trang 60
 • Bài 4 Em học vẽ Tiết 4 5 6 #trang60_62
 • Bài 15: Cuốn sách của em Trang 63 - 65
 • Bài 16 Khi trang sách mở ra Trang 66
 • Bài 16 Khi trang sách mở ra Tiết 3 Trang 67
 • Bài 16 Khi trang sách mở ra |Trang 68
 • Ôn tập giữa học kì 1| Tiết 1, 2 Trang 71
 • Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 3 + 4, trang 73
 • Ôn tập giữa học kì 1|tiết 5,6 Trang 74
 • Ôn tập giữa học kì 1|tiết 7,8 Trang 75
 • Ôn tập giữa học kì 1|tiết 9,10Trang 75

NIỀM VUI TUỔI THƠ

 • Bài 17 Gọi bạn| Tiết 1, 2
 • Bài 17 Gọi bạn| Viết chữ hoa H| Nói và nghe Tiết 3, 4
 • Bài 18 Tớ nhớ cậu| Trang 82 | #46
 • Bài 18 Tớ nhớ cậu Tiết 3 #47| Trang 83
 • Bài 18 Tớ nhớ cậu Tiết 4,5,6 #48 | Trang 84

MÁI ẤM GIA ĐÌNH