A1 Movers

Movers hay Young Learners English: Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters

Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Movers hướng tới: thí sinh từ 8 - 10 tuổi (dành cho học sinh lớp 2 tới lớp 4).

Con sẽ được học:

 • Tham gia vào một hội thoại cơ bản về chủ đề quen thuộc.
 • Hiểu được những thông tin, chỉ dẫn, lưu ý cơ bản và hoàn thành các dạng cơ bản.
 • Ôn lại các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Starters
 • Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn...
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Movers

Video bài giảng độc quyền của các chuyên gia tại MonKa sẽ giúp bé tự học các chủ đề trong khóa Movers một cách hứng thú với lối dạy sinh động và giải thích kỹ lưỡng

Module 1

 • Đại từ chỉ định, mạo từ và danh từ số nhiều
 • Sở hữu cách 's và sở hữu với OF học thử
 • Have got/Has got - Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. Từ hỏi Whose
 • Cấu trúc There is ... & There are ... & Giới từ chỉ nơi chốn
 • Động từ thêm -Ing và động từ nguyên mẫu
 • Ôn tập Module 1

Module 2

 • Hiện tại đơn to be và Đại từ nhân xưng học thử
 • Mệnh lệnh, túc từ
 • Hiện tại đơn và các trạng từ chỉ thời gian
 • Hiện tại đơn và các trạng từ chỉ tần suất
 • Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn
 • Ôn tập Module 2

Module 3

 • Danh từ đếm được và không đếm được (much, many, a lot of...)
 • Danh từ đếm được và không đếm được với Some/Any/No
 • Quá khứ đơn động từ To be
 • Quá khứ đơn động từ thường có quy tắc
 • Quá khứ đơn động từ thường bất quy tắc
 • Ôn tập Module 3

Module 4

 • Câu hỏi với từ hỏi WH
 • Cấu trúc 'Be going to' (sẽ)
 • Động từ khiếm khuyến can/could/must/have
 • Thì tương lai đơn
 • Ôn tập Module 4

Từ vựng

 • A favourite toy shop
 • The party
 • At the doctor's
 • Uncle Charlie's hotel
 • From the countryside to the jungle
 • The weather
 • Our town
 • Dreaming of holidays

Bài thi mẫu

 • Movers Speaking Test - Arthur học thử
 • Movers Speaking Test – Giorgia
 • Movers Speaking Test – Sole
 • Movers Speaking Test - 2019
 • Movers Speaking Test - Pablo
 • Movers Speaking Part 1
 • Mover speaking practice test