Trang chủ / JLPT N4 / Từ vựng

Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 2

Chọn cách đọc đúng của những từ gạch chân dưới đây.
自分で 旅行を 計画するのは 楽しいです。
1. 自分
2. 旅行
3. 計画
4. 楽しい
大切な 仕事が あるので、急いで 帰らなければ なりません。
5. 大切
6. 仕事
7. 急いで
8. 帰ら
や 野菜を 買いに いきます。
9.
10. 野菜