B1 Preliminary for Schools

Chứng chỉ B1 Preliminary (PET) cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ A2 Key sang B2 First.

Chứng chỉ PET do viện khảo thí của trường Đại học Cambridge Anh cấp và có giá trị vĩnh viễn.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản
 • viết thư và email về các chủ đề hàng ngày
 • hiểu rõ các thông tin thực tế
 • thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.
 • đọc hiểu các văn bản có nội dung gần gũi

Nâng cao kỹ năng viết của bạn với các câu hỏi và đề thi/đáp án mẫu từ nhiều chủ đề khác nhau. Hãy xem kỹ các lời nhận xét từ chuyên gia để hiểu tại sao các bài writing lại có điểm band như vậy

Part 1

 • This game is called Jotto học thử
 • Going camping
 • Schools in Britain
 • A new mobile phone
 • My sister watches more TV than me
 • Going to the supermarket
 • Going to the cinema
 • Living in a flat
 • Driving
 • Visiting a zoo
 • Saturday trip to the beach
 • New sports centre
 • Learning a language
 • Science festival
 • New video game
 • New cooking club

Part 2

 • Write an email to Emma học thử
 • Borrow your English friend Sam's bicycle
 • Note to a friend
 • Card to Jo
 • E-mail to friends
 • A postcard to a friend
 • Some good news
 • Friendship
 • Playing games
 • Being healthy
 • Festivals
 • Shopping
 • Music lovers

Part 3

 • How I met my best friend học thử
 • Write a letter to your friend about a restaurant
 • Giving advice
 • Carla looked at the car in surprise
 • An exciting advanture
 • It was a fantastic party
 • A broken window
 • Morgan couldn't wait any longer
 • A strange old map
 • The talent competition
 • Something incredible!
 • Something unusual
 • I discovered a cave