A1 Movers

Movers hay Young Learners English: Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters

Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Movers hướng tới: thí sinh từ 8 - 10 tuổi (dành cho học sinh lớp 2 tới lớp 4).

Con sẽ được học:

 • Tham gia vào một hội thoại cơ bản về chủ đề quen thuộc.
 • Hiểu được những thông tin, chỉ dẫn, lưu ý cơ bản và hoàn thành các dạng cơ bản.
 • Ôn lại các chủ đề ngữ pháp có trong bài thi Starters
 • Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn...
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Movers

Luyện thi Movers phần Listening với các bài luyện tập giống hệt đề thi thật. MonKa.Vn đảm bảo bạn sẽ tăng điểm tuyệt đối với các kiến thức phủ toàn bộ phần thi này

Part 2. Listen and write

 • Jill Walker học thử
 • Mary Smith
 • Tom Hill
 • Mark
 • Jim
 • Jane
 • Sue Clark
 • Sally's friend
 • The children's zoo
 • Homework book
 • Start City Swimming Pool
 • Park School Library
 • Sport bag
 • Things to do today
 • The Lake Cafe
 • Shopping in the supermarket
 • Pat's school music lessons
 • Mum's favourite shop
 • Things lost in school
 • Dance lessons for Daisy
 • People who come to our sports center
 • Redbridge Sports Centre
 • Mrs Wright's Rabbit
 • Go to the cinema
 • The birthday party
 • Mr Snow's Parrot
 • HOMEWORK - Shopping in town

Part 3. Listen and draw a line

 • What did Jane do last week? học thử
 • What did Paul do last week?
 • What did Jim do last week?
 • What did Vicky do last week?
 • What did Anna do last week?
 • What did Lucy do last week?
 • What did John do last week?
 • What did Bill do last week?
 • What did Paul do last week?
 • What did Jane do last week?
 • What did Peter do last week?
 • What did Bill do last week?
 • What did Paul do last week?
 • What did Nick do last week?
 • What did Tony do last week?
 • What did Jack do last week?
 • What did Jack do last week?
 • What did Jim do last week?
 • What did Tony do last week?
 • What did John do last week?
 • What does Ben do last week?
 • What does Ben do last week?
 • What did Vicky do last week?
 • What did John do last week?
 • What did John do last week?
 • What did Sally do lask week?
 • What did Kim do last week?

Part 4. Listen and tick the box

 • What does Daisy want for supper? học thử
 • Where is Pat's dad going?
 • Which is Ben's brother's car?
 • What did Peter do yesterday?
 • Which boy is Peter?
 • What did Sally have for lunch?
 • What did Sam do at school today?
 • Where's Kim's comic?
 • What did Fred do at school today?
 • What does Nick want for breakfast?
 • What's the matter with Kim?
 • What does Nick want?
 • What does the girl want to buy?
 • What does the man want to buy?
 • How did John go to his parents' house?
 • What's John doing?
 • What's the panda doing now?
 • Which man is John's teacher
 • What's Lucy's father doing?
 • What's Tony doing?
 • What is Mary doing?
 • What did Tony eat at his party?
 • Where is the new DVD?
 • What's Mary making?
 • What did Sam do at school today?
 • Where's Ann's scarf?
 • What must Jane do first?

Part 5. Listen and colour

 • In a bedroom học thử
 • In a park
 • A flat
 • Fish
 • Pirate
 • Shop
 • Treasure
 • Rainbow Island
 • Mountain view
 • Climbing tree
 • Skating
 • On a planet
 • On the beach
 • In a house
 • The pirates and treasure
 • Mother and son
 • Playing sports
 • A picture of a market
 • A man is painting
 • It's a kitchen
 • A bancony
 • The waterfall
 • Picture of the beach
 • A dream
 • It's beautiful countryside
 • In a living room
 • A yellow cat