JLPT N1

Luyện thi tiếng Nhật N1 là khóa học được thiết kế để nâng cao kỹ năng học và luyện thi cho kỳ thi trong tháng 7 và tháng 12 hàng năm

Ôn tập kiểm tra kiến thức, năng lực đọc hiểu N1 bằng các câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn bài thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N1

Luyện Đọc

  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 1 học thử
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 2 học thử
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 3
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 4
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 5
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 6
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 7
  • Luyện Đọc N1 | Đề Số 8