A2 Key for Schools

Chứng chỉ 'A2 Key for Schools' cho thấy rằng một học sinh có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong những tình huống đơn giản.

Đó là chương trình học tiếp nối sau 'Cambridge English: Young Learners (YLE)' và cũng là điểm khởi đầu tốt để những trẻ lớn hơn bắt đầu học tiếng Anh.

'A2 Key for Schools' được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với 'A2 Key' nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản
 • hiểu bài viết tiếng Anh đơn giản
 • tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình
 • tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
 • đạt được những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để thành công trong học tập và làm việc, kể cả trong nước hay ngoài nước.
 • dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ A2 Key for School

Tổng hợp các chủ đề ngữ pháp và danh sách từ vựng cần thiết cho bài thi KET (Key Englsih Test) Cambridge.

Ngữ pháp và từ vựng

 • Các chủ điểm ngữ pháp cần biết trong bài thi KET học thử
 • Đồ vật trong gia đình học thử
 • Quần áo và phụ kiện
 • Truyền thông và công nghệ
 • Tài liệu và văn phòng
 • Trường học
 • Giải trí
 • Gia đình và bạn bè
 • Đồ ăn uống
 • Sức khỏe, y tế, luyện tập
 • Sở thích và giải trí
 • Nhà cửa
 • Đơn vị đo
 • Cảm xúc, quan điểm
 • Công trình xây dựng
 • Nơi chốn, vùng miền
 • Thể thao
 • Thế giới tự nhiên
 • Thời gian
 • Du lịch và đi lại
 • Thời tiết
 • Công việc và nghề nghiệp

Speaking Part 1

 • What time do you go to school each day?

Bài thi mẫu

 • A2 Key Speaking Test - Rashid and Gonca
 • A2 Key Speaking Test - 2020 format
 • A2 Key Speaking Test - Sthefhany and Fayza
 • A2 Key Speaking Test - Asia and Vittoria
 • A2 Key Speaking Test - 2020 format
 • A2 Key Speaking Test - Tommaso and Greta
 • A2 Key Speaking Test - Luca and Federica