x
Giảm giá SHOCK: Chỉ 299K học trọn gói tất cả các khóa trọn đời

Look at six sentences for this part.
You will hear a conversation between a girl, Kate, and a boy, George.
Decide if each sentence is correct or in correct.
If it is correct, choose the letter A for Yes. If it is incorrect, choose the letter B for No.
1. Kate has stopped taking her medicine


2. George thinks Kate should stay away from class


3. Kate had an accident on her bike last week


4. George thinks Mr Gray is a lazy lecturer


5. Kate will miss three lectures


6. Kate wants to stay at home at the weekend.


Đề thi này dành cho tài khoản VIP.
Mời bạn đăng ký tài khoản VIP để tiếp tục học
Nếu đã có tài khoản VIP, mời bạn đăng nhập

Số câu
đã làm

0

monka.vn
  • Công ty cổ phần Giáo dục MonKa
  • MST: 0109063495
  • 291D Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
  • 0987.066.842
  • ceo@monka.vn
  • Hỗ trợ 24/7

© MonKa.Vn - Website học tập của thế hệ học sinh mới