Lớp 2 (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Việt lớp 2 (Chân trời sáng tạo) giúp các em đọc, viết, nói và nghe tiếng Việt ngày càng tự tin, mở ra cho các em một chân trời mới với những bài học thú vị bổ ích

TUẦN 1

 • Tập đọc: Bé Mai đã lớn
 • Tập đọc: Thời khóa biểu (phần1)
 • Tập đọc: Thời khóa biểu (phần 2)

TUẦN 2

 • Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?
 • Tập đọc: Út Tin (phần 1)
 • Tập đọc: Út Tin (phần 2)

TUẦN 3

 • Tập đọc: Tóc xoăn và tóc thẳng
 • Tập đọc: Làm việc thật là vui (phần 1)
 • Tập đọc: Làm việc thật là vui (phần 2 )

TUẦN 4

 • Tập đọc: Những cái tên
 • Tập đọc: Cô gió ( phần 1)
 • Tập đọc: Cô gió ( phần 2)

TUẦN 5

 • Tập đọc: Bọ rùa tìm mẹ
 • Tập đọc: Cánh đồng của bố (phần 1)
 • Tập đọc: Cánh đồng của bố (phần 2)
 • Tập đọc: Mẹ

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

TUẦN 9

TUẦN 10

TUẦN 12

TUẦN 13

TUẦN 14

TUẦN 15

TUẦN 16

TUẦN 17

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 1

TUẦN 11