Lớp 1 (Chân trời sáng tạo)

Tiếng Việt

Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên

 • Bài 1: A a
 • Bài 2: B b
 • Bài 3: C c
 • Bài 4: O o
 • Bài 5: Kể chuyện Cá bò

Chủ đề 2: Bé và bà

 • Bài 1: Ơ ơ
 • Bài 2: Ô ô
 • Bài 3: V v
 • Bài 4: E e Ê ê
 • Bài 5: Kể chuyện bé và bà

Chủ đề 3: Đi chợ

 • Bài 1: D d Đ đ
 • Bài 2: I i K k
 • Bài 3: L l H h
 • Bài 4: ch, kh
 • Bài 5: Ôn tập và kể chuyện bé và chị đi chợ

Chủ đề 4: Kì nghỉ

 • Bài 2: U u Ư ư
 • Bài 3: G g gh
 • Bài 4: ng ngh
 • Bài 5: Ôn tập và kể chuyện

Chủ đề 5: Ở nhà

 • Bài 1: T t th nh
 • Bài 2: R r tr
 • Bài 3: ia
 • Bài 4: ua ưa
 • Bài 5: Ôn tập và kể chuyện: Kể chuyện ba chú thỏ

Chủ đề 6: Đi sở thú

 • Bài 1: P p ph
 • Bài 2: S s X x
 • Bài 3: Q q qu Y y
 • Bài 4: gi
 • Bài 5: Kể chuyện khỉ và sư tử

Chủ đề 7: Thể thao

 • Bài 1: ao eo
 • Bài 2: au êu
 • Bài 3: â âu
 • Bài 4: iu ưu
 • Bài 5: kể chuyện rùa và thỏ

Chủ đề 8: Đồ chơi - trò chơi

 • Bài 1: ai oi
 • Bài 2: ôi ơi
 • Bài 3: |ui ưi
 • Bài 4: ay ây
 • Bài 5: Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi

Chủ đề 9: Vui học

 • Bài 1: ac âc
 • Bài 2: ă ăc
 • Bài 3: oc ôc
 • Bài 4: uc ưc
 • Bài 5: Kể chuyện Bọ rùa đi học

Chủ đề 10: Ngày chủ nhật

 • Bài 1: at ăt ât
 • Bài 2: et êt it
 • Bài 3: ot ôt ơt
 • Bài 4: ut ưt
 • Bài 5: Kể chuyện Sóc và dúi

Chủ đề 11: Bạn bè

 • Bài 1: an ăn ân
 • Bài 2: en ên in
 • Bài 3: on ôn
 • Bài 4: ơn un
 • Bài 5: Kể chuyện bạn mới của khỉ con

Chủ đề 12: Trung thu

 • Bài 1: ang ăng âng
 • Bài 2: ong ông
 • Bài 3: ung ưng
 • Bài 4: ach êch ich
 • Bài 5: Kể chuyện Sự tích đèn Trung thu

Chủ đề 13: Thăm quê

 • Bài 1: am ăm âm
 • Bài 2: em êm
 • Bài 3: om ôm ơm
 • Bài 4: im um
 • Bài 5: Kể chuyện Lần đầu đi cầu khỉ

Chủ đề 14: Lớp em

 • Bài 1: ap ăp âp
 • Bài 2: ep êp
 • Bài 3: op ôp ơp
 • Bài 4: ip up
 • Bài 5: Ôn tập và kể chuyện
 • Bài 1: ap ăp âp
 • Bài 2: ep êp
 • Bài 3: op ôp ơp
 • Bài 4: ip up
 • Bài 5: Kể chuyện Bạn cùng lớp

Chủ đề 15: Sinh nhật

 • Bài 1: anh ênh inh
 • Bài 2: ươu
 • Bài 3: iêu yêu
 • Bài 4: uôi ươi
 • Bài 5: ôn tập và kể chuyện

Chủ đề 16: Ước mơ

 • Bài 1: iêc uôc ươc
 • Bài 2: iêt yêt uôt ươt
 • Bài 3: iên yên
 • Bài 4: uôn ươn

Chủ đề 17: Vườn ươm

 • Bài 1: iêng yêng
 • Bài 3: iêm yêm uôm ươm
 • Bài 4: iêp ươp
 • Bài 5: Ôn tập và kể chuyện

Chủ đề 18: Những điều em đã học

 • Bài 1: Ôn tập 1
 • Bài 2: Ôn tập 2

Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc

 • Bài 1: oa oe
 • Bài 2: uê uy
 • Bài 3: oai oay oac
 • Bài 4: oat oan oang
 • Bài 5: Ôn tập và kể chuyện Sự tích hoa ngọc lan

Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời

 • Bài 1: uân uyên uyt
 • Bài 2: oăt uât uyêt
 • Bài 4: oăng oam oap
 • Bài 5: Ôn trập kể chuyện Vượt qua nỗi sợ

Chủ đề 21: Những bông hoa nhỏ

 • Bài 1: Bông hoa niềm vui
 • Bài 2: Những bông hoa nhỏ trên sân
 • Bài 3: Như bông hoa nhỏ
 • Bài 4: Câu chuyện về chú trống choai

Chủ đề 22: Mưa và nắng

 • Bài 3: Cầu vồng
 • Bài 4: Thần mưa và thần nắng
 • Bài 1: Mưa
 • Bài 2: Mặt trời và hạt đậu

Chủ đề 23: Tết quê em

 • Bài 1: Chào xuân
 • Bài 2: Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội
 • Bài 3: Mâm cơm ngày tết ở Huế
 • Bài : Đêm giao thừa ý nghĩa

Chủ đề 24: Những người bạn đầu tiên

 • Bài 1: Gia đình thân thương
 • Bài 2: Làm bạn với bố
 • Bài 3: Những trò chơi cùng ông bà
 • Bài 4: Vinh và chiếc gối mèo

Chủ đề 25: Mẹ và cô

 • Bài 1: Mẹ của thỏ bông
 • Bài 1 Mẹ của thỏ bông (phần 2)
 • Bài 2: Nói với em (phần 1)
 • Bài 2: Nói với em (phần 2)

Chủ đề 26: Những người bạn im lặng

Chủ đề 27: Bạn cùng học cùng chơi

Chủ đề 28: Trong chiếc cặp của em

Chủ đề 29: Đường đến trường

Chủ đề 30: Làng quê yên bình

Chủ đề 31: Phố xá nhộn nhịp

Chủ đề 32: Biển đảo yêu thương

Chủ đề 33: Chúng mình thật đặc biệt

Chủ đề 34: Gửi lời chào lớp Một

Chủ đề 35: Những điều em đã học