Mẫu giáo

Phân biệt bên trong và bên ngoài, đếm đồ vật, dài và ngắn, nhận biết chữ cái in hoa, thường. Nhận biết các hình cơ bản, tập đếm từ 1 đến 10

MonKa.Vn biến thế giới ngôn từ trở nên sống động với các câu hỏi bằng hình ảnh mang tính tương tác cao. Giúp bé giỏi tiếng Việt hơn thông qua các câu hỏi khơi gợi trí tò mò về ngôn ngữ

Bảng chữ cái

 • Tìm chữ cái thường trong bảng chữ cái
 • Tìm chữ cái HOA trong bảng chữ cái học thử
 • Tìm chữ cái thường của chữ viết hoa (dễ)
 • Tìm chữ cái thường của chữ viết hoa (khó)
 • Tìm chữ viết Hoa theo chữ viết thường (dễ)
 • Tìm chữ viết Hoa theo chữ viết thường (khó)
 • Tìm các chữ viết HOA
 • Tìm các chữ viết thường
 • Dạy bé học 29 chữ cái tiếng Việt
 • Dạy bé viết chữ cái tiếng Việt và các nét cơ bản
 • Dạy bé học các âm, chữ ghép tiếng Việt (ch, kh, gh, tr, ng, ngh, qu, gi, ph, nh, th)

Quan sát tranh và trả lời

 • Tìm tranh theo hành động học thử
 • Tìm tranh theo danh từ số ít, số nhiều
 • So sánh tranh theo tính từ
 • Sử dụng số đếm: 1 tới 5
 • Sử dụng số đếm: 6 tới 10
 • Sử dụng số đếm: 1 tới 10
 • Các từ chỉ màu sắc

Vị trí

 • Trên và dưới
 • Chọn từ thích hợp nhất học thử

Kỹ năng phán đoán

 • Cái gì xảy ra trong thực tế
 • Mô tả cảm xúc trong tranh
 • Cái gì xảy ra tiếp theo học thử