Lớp 3 (Toán, TV, TA)

Gồm hơn 350 video bài giảng và bài tập thiết kế bám sát sách giáo khoa. Giúp con yên tâm ôn tập với sự hỗ trợ của thầy cô khi gặp vướng mắc.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Ôn lại kiến thức trên lớp với video bài giảng chi tiết
 • Chuẩn bị trước cho bài hôm sau
 • Nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa
 • Bổ sung kiến thức để có thể làm các bài tập nâng cao
 • Tự tin bước vào các bài thi cuối kỳ với bộ đề thi phong phú có đáp án
 • Được thầy cô hỗ trợ khi gặp câu hỏi khó
 • Giúp bố mẹ yên tâm sao sát được việc học của cong thông qua học bạ điện tử
 • Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô giúp con làm những bài về nhà khó

Tiếng Anh

Unit 1: Hello

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 2: What's your name?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 3: This is Tony

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 4: How old are you?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 5: Are they your friends?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 6: Stand up!

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 7: That's my school

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 8: This is my pen

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 9: What colour is it?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 10: What do you do at break time?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

ÔN TẬP HỌC KÌ 1

 • Phần 1
 • Phần 2

Unit 11: This is my family

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 12: This is my house

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 13: Where's my book?

 • Lesson 3
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 14: Are there any posters in the room?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 15: Do you have any toys?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

ÔN TẬP GIỮA KÌ 2

 • Ôn tập giữ kỳ (Unit 11 + Unit 12 + Unit 13)
 • Ôn tập giữa kỳ - Phần 2 (Unit 14 + Unit 15)
 • Review 3 - ÔN TẬP GIỮA KÌ 2

Unit 16: Do you have any pets?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3

Unit 17: What toys do you like?

 • Lesson 1
 • Lesson 2
 • Lesson 3