Trang chủ / English Grammar In Use / Bài tập

What does Daisy want for supper?


Nghe và chọn các đáp án

 

1.2.3. Miền Bắc gồm những tỉnh nào? (2 đáp án)

4. Hiển thị nội dung câu hỏi ghép ở đây


5. Nội dung câu hỏi nối ở đây


6. Điền dấu thích hợp vào ô trống (>, <, =)

7 + 2  9