Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Ước lượng độ dài đồ vật trong thực tế

Con số nào gần đúng hơn so với độ dài của que kem?