Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Thực hiện phép trừ sau:
 
  552
- 29