Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Tìm phép trừ theo tia số

Hình dưới đây biểu diễn phép trừ nào?