Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

 
Mẹ mua cho An một chiếc bánh pi-za và cắt ra làm 6 miếng. An ăn hết 1/3 miếng bánh. Hỏi An đã ăn bao nhiêu miếng?

Đáp số: miếng bánh