Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Thời gian các sự kiện trong ngày

Bác Oanh đang đi xe buýt từ công ty về nhà. Hỏi bây giờ là mấy giờ?

Chọn đáp án phù hợp nhất