Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Tập đếm các đồ vật đến 5

Đếm số chiếc trực thăng. Click vào mỗi hình để biết đang đếm đến mấy.
0
 
0
 
0
 
0
 
Có bao nhiêu chiếc trực thăng?
1
2
3
4
5