Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Số 0 trong phép trừ

Thực hiện phép trừ sau:
 
0 - 0 =